Бидний зорилго

ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГЫН БИЗНЕСИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ

Мэргэшсэн чадварлаг баг, дэвшилтэт техник технологийг нэвтрүүлэн, Аюулгүй байдал, харуул хамгаалалтын цогц үйлчилгээг үзүүлнэ

Дэлгэрэнгүй
about image

2000 он

Үйлчлүүлэгч компаниудын бизнесийн таатай орчинг бүрдүүлэх, аюулгүй байдлыг хангах, гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн

2011 он

Санхүүгийн бие даасан нөхцөлийг бүрдүүлсэн, хүний нөөцийн хувьд мэргэжлийн дадлага туршлагатай баг хамт олон бүрдэж М-Си-Эс Армор ХХК болон үйл ажиллагаагаа өргөжүүлсэн

2015 он - Одоо

Үйл ажиллагаагаа мэргэжлийн төвшинд зохион байгуулан орчин үеийн техник технологийг нэвтрүүлсэн төдийгүй ажилтнуудын мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлж бүтэц, зохион байгуулалтын хувьд өргөжин М-Армор нэртэйгээр ажиллаж байна.

Дэлгэрэнгүй