Дохиолол хамгаалалтын үйлчилгээ

service
service
service
service
service

Дохиолол хамгаалалтын үйлчилгээ

Үйлчлүүлэгч байгууллагуудад тохиолдож болзошгүй аюулгүй байдлын зөрчил болон эрсдэлийг илрүүлэх зорилгоор орчин үеийн дэвшилтэт техник технологи болох Израйль улсын Pima брэндийн төхөөрөмжүүдийг үйл ажиллагаандаа ашиглаж дохиолол хамгаалалтын үйлчилгээг үзүүлж байна.