Авто техникийн үйлчилгээ

service
service
service
service
service

Авто Техникийн Үйлчилгээ

Үйлчлүүлэгчдийнхээ автомашины үйлчилгээний бэлэн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах зорилгоор засвар үйлчилгээ, техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангуулах ажлыг зохион байгуулж, тээврийн болон жолоочийн хариуцлагыг даатгалд бүрэн хамруулан, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сахиулах, урьдчилан сэргийлэх сургалтыг тогтмол зохион байгуулан ажилладаг.